Tämä sivusto käyttää evästeitä, jotta verkon käyttökokemuksesi olisi optimaalinen.Lue lisää

Tämän verkkosivuston evästeasetukset sallivat tietyntyyppiset evästeet. Emme käytä tällä verkkosivustolla evästeitä verkkomainonnan kohdentamiseen. Evästeet, joita käytämme, on suunniteltu mahdollistamaan sivuston toimintojen käyttö ja sivuston kätevä selaaminen. Hyväksyt evästeiden käytön, jos jatkat muuttamatta evästeasetuksia. Voit kuitenkin muuttaa evästeasetuksia koska tahansa.

X

Oikeudellinen huomautus

Tämän verkkosivuston omistaa ja sitä hallinnoi Zimmer Inc:n tytäryhtiö (kaikkia tytäryhtiöitä kutsutaan yhteisesti nimellä ”Zimmer Biomet”). Kaikki sivustolla tai sen kautta tarjottava sisältö, tiedot ja ohjelmistot ovat Zimmer Biometin omistamia. Tätä verkkosivustoa saa käyttää ainoastaan seuraavien käyttöehtojen mukaisesti.

Hyväksyt nämä käyttöehdot käyttämällä tätä verkkosivustoa. Jos et hyväksy ehtoja, lopeta sivuston käyttö.

1. Verkkosivuston lisenssi. Tämän verkkosivuston käyttäjänä sinulle myönnetään ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, peruutettavissa oleva, rajoitettu lupa käyttää tätä sivustoa ja sen sisältöä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Zimmer Biomet voi perua luvan koska tahansa mistä tahansa syystä.

2. Käytön rajoitukset. Tämän verkkosivuston sisältö on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä kaupallisiin tarkoituksiin. Voit käyttää tätä sivustoa ainoastaan henkilökohtaiseen tai organisaatiosi sisäiseen tarkoitukseen. Käyttäjänä et saa purkaa verkkosivuston tai sivujen sisällön koodia tai palauttaa sitä lähdekoodiin etkä purkaa, vuokrata, lainata, myydä, alilisensoida tai jäljentää verkkosivustoa tai sen sisältöä. Minkään verkkoseurantaohjelmiston tai jäljitysohjelman käyttö ei ole sallittua sivuston arkkitehtuurin määritykseen tai sivuston käyttöä koskevien tietojen keruuseen. Et saa käyttää mitään robottia, spider-ohjelmaa tai muuta automaattista tai manuaalista laitetta tai prosessia, joka seuraa tai kopioi verkkosivustoa tai sen sisältöä, ilman Zimmer Biometin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Mitään verkkosivuston osaa ei saa tulostaa, ladata, kopioida, muokata, jäljentää, julkaista uudelleen, jakaa, näyttää tai siirtää kaupallisiin, voittoa tavoittelemattomiin tai julkisiin tarkoituksiin muutoin kuin yllä sallitussa laajuudessa. Verkkosivustoa tai mitään sen osaa, sisältöä tai mitään ohjelmistoa, joka on käytettävissä sivustolla tai sen kautta, ei saa käyttää tai kopioida ja uudelleenkäyttää millään tavalla, joka rikkoo alalle sovellettavia lakeja ja säännöksiä. Kaikki verkkosivuston tai sen sisällön valtuuttamaton käyttö on kiellettyä, ja valtuuttamaton käyttö voi johtaa pakkotoimiin ja muihin laillisiin seuraamuksiin.

3. Neuvojen ei-ammatillinen luonne. Tämä verkkosivusto ja sen sisältö eivät sisällä lääketieteellisiä/lääkinnällisiä, lainopillisia tai mitään muita ammatillisia neuvoja. Pyydä lääketieteellisiä/lääkinnällisiä neuvoja lääkäriltä tai muilta terveydenhuollon ammattilaisilta. Verkkosivuston tai sen sisällön paikkansapitävyyttä, kattavuutta, soveltuvuutta tai ajantasaisuutta ei taata. Käytät sisältöä, verkkosivustoa ja verkkosivustolta linkitettyjä materiaaleja omalla vastuullasi.

4. Verkkosivuston käyttäjät. Tämän verkkosivuston tietyt osat sisältävät tietoa, joka on tarkoitettu ainoastaan lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille. Jos et asu valitsemallasi hallintoalueella etkä ole lääkäri tai jokin muu terveydenhuollon ammattilainen, sinulla ei ole lupaa käyttää terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua sisältöä, sillä se sisältää markkinointi- ja tuotemateriaalia, johon pääsyä on voitu rajoittaa maasi mainontaa koskevien lakien ja säännösten perusteella.

5. Immateriaalioikeudet. Kaikki sisältö, ellei toisin mainita, on suojattu lainsäädännöllä, kuten Yhdysvaltain tekijänoikeuksia, liikesalaisuuksia ja tavaramerkkejä koskevilla laeilla, sekä muilla osavaltiokohtaisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä laeilla ja säännöksillä. Zimmer Biomet ei myönnä käyttäjälle mitään nimenomaisia tai oletettuja oikeuksia perustuen mihinkään patenttiin, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai liikesalaisuutta koskevaan tietoon. Tämän perusteella kaikki mahdollinen verkkosivuston tai sen sisällön valtuuttamaton käyttö voi rikkoa tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai liikesalaisuuksia koskevaa lainsäädäntöä tai tietosuojaan ja julkisuuteen liittyvää lainsäädäntöä.

Lähettämällä verkkosivustolle sisältöä, ajatuksia tai mitään muun tyyppistä tietoa, esimerkiksi sivustoamme, tuotteitamme tai palveluitamme koskevia ehdotuksia tai palautetta, annat automaattisesti Zimmer Biometille tekijänpalkkioista vapautetun, päättymättömän, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen oikeuden ja lisenssin käyttää, toisintaa, muuttaa, ottaa käyttöön, julkaista, muokata (pituuden tai selkeyden osalta), kääntää, jäljentää, jakaa, siirtää, esittää ja näyttää kyseistä sisältöä (kokonaan tai osittain) maailmanlaajuisesti ja/tai sisällyttää sitä muihin missä tahansa muodossa oleviin julkaisuihin, mediaan tai teknologiaan, joka on olemassa tällä hetkellä tai kehitetään myöhemmin, kaikkien tällaista sisältöä koskevien oikeuksien täydellisen voimassaoloajan. Jos Zimmer Biomet käyttää mitä tahansa lähetettyä sisältöä uudelleen, tämä ei sisällä annettuja henkilötietoja. Zimmer Biomet pidättää oikeuden poistaa mitä tahansa verkkosivustolle lähetettyä sisältöä koska tahansa mistä tahansa syystä.

6. Rekisteröityminen. Verkkosivuston tietyillä sivuilla käyttäjää vaaditaan rekisteröitymään, jotta hän saa tuotteita, palveluita, järjestelmiä, ohjelmia ja muuta Zimmer Biometin toimintaa koskevaa tietoa. Jos sinua pyydetään rekisteröitymään, sitoudut toimittamaan Zimmer Biometille paikkansapitävät ja kattavat rekisteröintitiedot. On vastuullasi varmistaa, että tilisi kirjautumistietojen ja/tai salasanan tietosuoja säilyy ja että tiliäsi käytetään aina suojatusti riippumatta siitä, oletko todellisuudessa tai nimenomaisesti valtuuttanut tilin käytön. Zimmer Biomet pidättää oikeuden olla ottamatta vastaan rekisteröitymisiä tai tilauksia.

7. Virheet ja korjaukset. Zimmer Biomet seuraa verkkosivuston sisältöä ja päivittää sitä kohtuuden rajoissa, mutta se ei esitä tai takaa, että verkkosivusto on aina virheetön, että se ei koskaan sisällä viruksia tai muita vahingollisia komponentteja tai että viat korjataan. Zimmer Biomet ei myöskään esitä tai takaa, että verkkosivustolla oleva tai sitä kautta saatava sisältö ja mahdollinen muu tieto on aina oikeaa, paikkansapitävää, ajantasaista tai muutoin luotettavaa. Zimmer Biomet voi tehdä verkkosivustoon tai sen sisältöön muutoksia koska tahansa.

8. Tuotteiden ja palveluiden saatavuus. Sivustolla on tietoa tuotteista, joiden saatavuutta tietyssä maassa tai tietyllä alueella ei taata. Tuotteet voivat myös olla saatavilla eri maissa eri tavaramerkkien alla ja soveltuvin osin viranomaistaho on voinut hyväksyä ne myyntiin tai käyttöön niin, että käyttöaiheet ja rajoitukset ovat eri maissa erilaisia. Sivustolla vierailijoita pyydetään huomioimaan, että vaihtoehtoisia tuotteita ja palveluita voi olla saatavilla muilta valmistajilta tai palveluntarjoajilta.

9. Terveydenhuoltoa koskevat tiedot. Olemme pyrkineet kaikin mahdollisin keinoin varmistamaan, että terveydenhuoltoa koskevat tiedot esitetään verkkosivustollamme selkeästi ja objektiivisesti. Erilaisten terveyttä, sairauksia ja kuntoa koskevien tietojen ja hoitomuotokuvausten ei ole tarkoitus korvata lääkärin tai muiden terveydenhuollon ammattilaisten antamia ohjeita. Älä käytä sivuston tietoja minkään terveysongelman tai sairauden diagnosointiin. Ota mieluummin yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen ja pyydä häneltä tietoja mahdollisista sinulle sopivista hoidoista.

10. Kolmannen osapuolen sisältö. Verkkosivustolla voi olla kolmannen osapuolen sisältöä, tai sivustolta voi siirtyä sellaiseen. Zimmer Biomet ei vastaa mistään kolmannen osapuolen sisällöstä. Lisäksi tällä verkkosivustolla voi olla linkkejä tai viitteitä muille verkkosivustoille, jotka eivät ole yhteydessä Zimmer Biometiin. Zimmer Biomet ei vastaa tällaisten sivujen sisällöstä eikä ole vastuussa mistään vammoista tai vahingoista, joita käyttäjille koituu näiden sivustojen käytöstä. Linkit muille sivustoille on lisätty verkkosivustollemme ainoastaan helpottamaan käyttäjiemme verkossa navigointia. Zimmer Biomet on kohtuullisessa määrin varmistanut, että ulkoisten verkkosivustojen URL:t ovat oikein Zimmer Biometin verkkosivuston viimeisimmän tarkastuksen aikaan.

11. Vastuuvapauslauseke. Tämä verkkosivusto ja sen sisältö toimitetaan sellaisenaan. Zimmer Biomet sanoutuu nimenomaisesti irti kaikista takuista, mukaan lukien myyntikelpoisuutta, sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja oikeuksien loukkaamattomuutta koskevat takuut. Zimmer Biomet sanoutuu irti kaikesta vastuusta liittyen kaikkiin tappioihin, vammoihin, vahingonkorvausvaatimuksiin, vastuuvelvollisuuksiin tai vahinkoihin, jotka ovat tulosta seuraavista tai jollain tapaa liittyvät niihin: (A) mahdolliset virheet tai puutteet tällä verkkosivustolla tai sen sisällössä, mukaan lukien esimerkiksi tekniset epätarkkuudet ja kirjoitusvirheet; (B) mahdolliset kolmansien osapuolten verkkosivustot ja niiden sisältö, joille pääsee suoraan tai epäsuoraan tällä verkkosivustolla olevien linkkien kautta, mukaan lukien esimerkiksi mahdolliset sivustojen virheet ja puutteet; (C) verkkosivuston tai sen osan saatavuusongelmat; (D) käyttäjän tämän verkkosivuston käyttö; tai (E) käyttäjän minkään laitteen tai ohjelmiston käyttö tähän verkkosivustoon liittyen.

12. Vastuun rajoittaminen. Zimmer Biomet ei ole vastuussa mistään tappioista, vammoista, vahingonkorvausvaatimuksista, vastuuvelvollisuuksista tai vahingoista, jotka ovat tulosta verkkosivuston tai sen sisällön käytöstä. Zimmer Biomet ei vastaa mistään erityisistä, epäsuorista, satunnaisista tai seuraamuksellisista vahingoista (mukaan lukien esimerkiksi asianajokustannuksista), jotka jollain tapaa johtuvat, ovat seurausta tai saavat alkunsa verkkosivuston tai sen sisällön käytöstä tai käytön estymisestä. Mikäli edeltävä vastuun rajoittaminen on kiellettyä, Zimmer Biometin vastuu käyttäjälle aiheutuneista vahingoista on rajattu 1 000 Yhdysvaltain dollariin.

13. Osakekurssia koskeva vastuuvapauslauseke. Osakekurssi, joka näytetään pörssitiedotteissa verkkosivustollamme tai sen kautta, ei välttämättä indikoi tulevaa osakekurssia. Kaikki sisältö on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin eikä mikään osa sisällöstä (mukaan lukien esimerkiksi pörssitiedotteet tai yritystiedot) ole tarkoitettu sellaiseksi, että siihen voi luottaa osakekauppojen tai sijoitusten pohjana.

14. Laiton toiminta. Käyttäjä ei saa käyttää tätä sivustoa mihinkään laittomaan tarkoitukseen tai toimintaan. Zimmer Biomet pidättää oikeuden tutkia reklamaatiot tai käyttöehtojen raportoidut väärinkäytökset ja ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin.

15. Rikkomuksista koituvat rangaistukset. Mikäli näitä käyttöehtoja on rikottu, Zimmer Biomet pidättää oikeuden hakea kaikkia lain ja sen tulkinnan suomia rangaistuksia, mukaan lukien esimerkiksi oikeus estää pääsy tietystä Internet-osoitteesta Zimmer Biometin verkkosivustoille tai niiden ominaisuuksiin.

16. Sovellettava laki ja oikeuspaikka. Nämä käyttöehdot on laadittu ja niitä tulkitaan ja toimeenpannaan Yhdysvaltain Indianan osavaltion lakien ja vaatimusten mukaisesti. Mahdolliset vaateet tämän sopimuksen toimeenpanosta käsitellään Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuimissa tai osavaltion tuomioistuimissa Indianassa.

17. Tietosuoja. Tämän verkkosivuston käyttöön sovelletaan Zimmer Biometin tietosuojakäytäntöä.

18. Ehtojen erotettavuus. Nämä käyttöehdot sisältävät viittauksen kaikkiin mahdollisiin tämän verkkosivuston sisältämiin ilmoituksiin ja tietosuojakäytäntöön. Nämä ehdot muodostavat käyttäjän ja Zimmer Biometin välisen sopimuksen kokonaisuudessaan verkkosivustolle pääsyn ja sen käytön suhteen. Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista on laiton, mitätön tai toimeenpanokelvoton tai ristiriidassa jonkin muun näiden käyttöehtojen ehdon kanssa, laiton, mitätön, toimeenpanokelvoton tai ristiriitainen ehto voidaan erottaa muista ehdoista eikä se vaikuta jäljelle jäävien ehtojen voimassaoloon tai toimeenpanokelpoisuuteen.

19. Käyttöehtojen muutokset. Zimmer Biomet pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja koska tahansa. Käyttöehtojen päivitetty versio ladataan tälle verkkosivustolle, ja se astuu voimaan välittömästi. Vastuullasi on tarkastaa käyttöehdot säännöllisesti. Jos jatkat verkkosivuston käyttöä ehtojen mahdollisten muutosten jälkeen, hyväksyt ehtoihin tehdyt muutokset.

Tämän verkkosivuston sisältöä ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien faksaaminen, valokopiointi, tallentaminen tai tiedon tallennus- tai hakujärjestelmien käyttö, ilman tekijänoikeuksien omistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Ota meihin yhteys, jos tarvitset luvan tai haluat lisätietoja.